REKISTERISELOSTE & TIETOSUOJA

Rekisterin ylläpitäjä 

Tmi Mental Toughness 

Iida Soininen Y-tunnus 

2871122-6 

Rekisterin yhteyshenkilö 

Iida Soininen, iida@henkinenvahvuus.fi 

Rekisterin pitämisen peruste 

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri 

Sähköpostilistan kerääminen 

Rekisteriin liittyvät sivustot

 http://henkinenvahvuus.fi 

Mikä on tietojen keräämisen tarkoitus? 

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, omien verkkokurssien sekä kumppaneiden tuotteiden markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä kehittämiseen. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen ylläpitoon. Henkilötietolakia noudatetaan henkilöille tiedotetuissa uutisissa. Henkilö itse hyväksyy markkinoinnin sekä markkinointitutkimusmateriaalin hyödyntämisen sähköpostilistan avulla. 

Rekisterin sisältö 

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Etunimi, Sukunimi ja Sähköpostiosoite. Postilistalle liittynyt voi koska tahansa poistua rekisteristä kirjeessä mainitun linkin "unsubscribe" kautta. 

Lisäksi: 

 • Yritysasiakkaalta henkilö- ja yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, laskutusosoite)
 • Sähköpostilistalla olevien sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjien suostumukset
 • Sivustoa käyttäneiden tietoja, esimerkiksi linkkien klikkaukset, toimintojen ajankohta sekä sivuistolla vieraileminen
 • Asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot
 • Verkkokurssille osallistuneiden yksilöity käyttäjätunnus ja salasana


Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeelliset. 

Asiakasrekisteriä tarkastetaan 12 kk välein.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköpostilistan kerääminen tapahtuu Mailchipia sekä Active Campaignia hyödyntäen. Niille siirtyy siis käyttäjän Etunimi, Sukunimi sekä Sähköpostiosoite.

Active Campaign sähköpostimarkkinointiohjelma. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: 

https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy

Rekisterin tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan, mikäli henkilö tilaa VIP-kirjeen tai lataa maksuttoman oppaan. 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen iida@henkinenvahvuus.fi. 

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tmi Mental Toughness Iida Soininen asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.  

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen viikkokirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Valitettavasti mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Mental Toughness Iida Soininen ei pysty takaamaan 100% turvallisuutta. Mikäli yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. 

Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tulee itse varmistaa omien tilien tietoturva sekä turvallisuus käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti sekä säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:  

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelun rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus


Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille 

Maksuttomat oppaat sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Osa linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa myyntipriovisioita. 

Evästeet

Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Yritys käyttää:

Kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä) Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta) Kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Sinulla on oikeus poistaa evästeet sekä estää niidn käyttö oman selaimesi avulla.

Jos et hyväksy eväkseiden käyttämistä sivustolla, sivuston käyttäminen tulee lopettaa.

Lisätietoja 

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla iida@henkinenvahvuus.fi 

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty GDPR:n vaatimusten mukaisesti 28.04.2018